Välkommen
Släktforskning
Foto
Konst
Barnbarn
Fotboll
Curling
Golf
Böcker

 

Foto

Det börjar bli dags att lägga upp några bilder. Är sedan 2010 nu medlem i Stockholms Fotoklubb och det förpliktigar till att bidra med några bilder som jag tycker är OK.

 

Har nu lagt in några bilder som är med i klubbens KM för de olika teman som gäller.

 

I klubbens KM 3 blev så en av mina bilder utvald som en av vinnarbilderna. Jury var fotograf Athina Strataki. Vinnarbilden var den på Lena Lerviks solbadande kvinnor som finns placerad i Marievik.

 

Hennes motivering till min bild löd: Bilden berättar lekfullt om förtrolig intimitet mellan två solbadande kvinnor. Positioneringen i förhållande till varandra förstärker på ett sätt här det nakna. Och den känns inte mindre närvarande trots snön och kylan.

 

Hennes egna verk finns att beskåda på http://www.athina.se/

 

En anna konstkritiker Göran Malmgren skriver så här: Bilden fångar helt okomplicerat ljusets taktila närvaro. Det förmedlas framförallt i kontrasten mellan snön och de avklädda kvinnofigurerna. En lysande ögonblicksbild av flyktig lätthet och jordbunden tyngd.

 

Styrelsen i Stockholms Fotoklubb vill fortsättningsvis visa några av de obelönade KM-bilderna som de tycker representerar medlemmarnas och klubbens bildspråk. En av de fyra bilder de valde ut blev min bild Arvet, Ore. I tema naket.
En bild tagen mot Ore Kyrka en tidig morgon när solen är på väg upp. Vad stolt man blir.

 

Genast ryckte Göran Malmgren ut och skrev så här om den bilden:

 

Hans Löbels fotografi av en soluppgång kan vid ett ytligt betraktande ses som en bagatell. Men granskar man bilden närmare framträder den i ett rättvisare ljus. Den uppstigande solen bortom trädtopparna känns avlägsen och kall. Ett isblankt sken i periferin. Blicken dras till huset i förgrunden som tycks kura ihop sig bakom ett buskage. Ovanför syns telefontråden likt en stel, sammanbiten linje över bildytan. Den mjuka rundningen där snön möter de mörka trädsilhuetterna mildrar inte det bistra uttrycket hos morgongryningen, som bilden övertygande förmedlar. Man känner starkt att solen kommer ligga lågt under nollstrecket.

 

I senaste KM på temat Klang blev en av mina bilder utvald.

 

Konstkriker G kommenterade genast när han såg utfallet enl följande:

                                                                                        

Hans Löbel tar hem priset när det verkligen gäller. Det visar han återigen i Sthlms fotoklubbs första KM 2011 på temat Klang.

Nu med en bild som bekräftar att Löbel är full av överraskningar. Ett faktum som inte framkommer i domarens motivering.

Denne har fullständigt förbisett det viktigaste. Det är som att käka upp HELA pudeln och spotta ut kärnan i slasken.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN HAR LINSLÖSSENS BLOMNING FÅNGATS PÅ BILD !!!

Tidigare fanns det bara nedtecknade ögonvittnesskildringar. 1829 skrev naturforskaren Emil Berzelius ner sina iakttagelser

från en båtresa till Åland:

 

"Dessa vattenlevande löss kan vid sällsynta tillfällen dyka upp ur mörka

vattendjup.De samlas då på vattenytan i oräkneliga klasar. Jag hade den

stora glädjen att vid en båtresa till Åland få se linslössens blomning.

Vad jag kan förstå har de lysorgan i alla möjliga ändar. Dessa fotoforer -

ljusalstrande bakterier - kan vid närkontakt framkalla lysande strålar som

stiger ovanför vattenytan till en ansenlig höjd. Det ljusfenomen jag skådade

var häpnadsväckande! En beskrivning av det kan inte bli annat än ofullständig,

vag och otydlig. Det var som en ständigt fluktuerande och oscillerande massa

av ljusstrålar i olika färger, linjer och riktningar. Synen avbröts bryskt när en

framfusig tullsnok plöjde genom vågorna. De tätt församlade linslössen

skingrades och försvann djupt ner i det mörka vattnet."

 

Det är stor konst att ha fotograferat linslössen i precis rätta ögonblicket, när de uppenbarar sin oansenliga närvaro i en

intensiv blomning.

Från alla oceanografer hörs inte bara glasens KLANG utan också ett unisont JUBEL.

 

                                                                                                                            

G.

14 feb.  2011

 

 

 


Senast ändrat: måndag 14 februari 2011